Απόκρυψη Gutenberg editor ΜΟΝΟ για συγκεκριμένες σελίδες

Δημοσιεύθηκε 19/09/2021

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις έναν σύντομο και απλό κώδικα ώστε να απενεργοποιείς τον Gutenberg editor μόνο για συγκεκριμένες σελίδες.

Με το επίσημο WordPress plugin Classic Editor,
απενεργοποιείς τον Gutenberg
αλλά για όλο το site ταυτόχρονα.

Απενεργοποίηση Gutenberg editor για συγκεκριμένες σελίδες

Προσθέτουμε τον παρακάτω κώδικα στο functions.php

Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να προσδιορίσουμε τις σελίδες όπου θέλουμε την απενεργοποίηση.

  • $excluded_ids: Όπου δηλώνουμε τα ids των σελίδων
  • $excluded_templates: Όπου δηλώνουμε ολόκληρα αρχεία page template ώστε όποτε χρησιμοποιούνται τα σχετικά templates να λειτουργεί ο classic editor.
/**
 * Disable Gutenberg Editor for specific pages or page templates
 */
function nb_disable_gutenberg()
{
	$id = $_GET['post'] ? $_GET['post'] : $_POST['post_ID'];
	if (!isset($id)) return;
	$template = get_page_template_slug($id);

	$excluded_ids = array(
		// get_option('page_on_front'),
		// 15
	);

	$excluded_templates = array(
		// 'template-contact.php',

	);

	if (in_array($template, $excluded_templates) || in_array($id, $excluded_ids)) {
		remove_post_type_support('page', 'editor');
	}
}
add_action('load-page.php', 'nb_disable_gutenberg');

Αν χρησιμοποιείς το ACF Plugin τότε δες το σχετικό άρθρο μου ώστε να προσθέσεις hide option για το Block editor, και να γίνεται η όλη δουλειά με ένα κλικ.